• Katarina Svarvén

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola
  • Småbarnspedagogik
  • Veikars daghem
  • katarina.svarven@korsholm.fi
  • 044-7271 276