• Karina Björninen

  • Revisionsnämndens vice ordförande, Bildningsnämndens vice ordförande, Finska förskole- och utbildningssektionens ordförande
  • Bildningsnämnden, Finska förskole- och utbildningssektionen, Kommunfullmäktige, Revisionsnämnden
  • MSK
  • karina.bjorninen@gmail.com