Avdelning
  • Kari Hietamäki

  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Utvecklingssektionen
  • MSK
  • kari.hietamaki@evl.fi
  • 044 480 8240