Avdelning
  • Jussi Lahti

  • Samhällsbyggnadsnämndens viceordförande, Fastighetssektionens ordförande
  • Äldrerådet, Fastighetssektionen, Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden
  • SFP
  • jussi.lahti49@gmail.com