• Julia Winberg

  • Skolkurator
  • Grundskolor
  • Tölby-Vikby skola och Helsingby skola samt till dessa skolområden tillhörande förskolebarn
  • julia.winberg@korsholm.fi
  • 044 727 1509
  • Telefontid måndag-tisdag.