• Josefine Häggblom

  • Integrationskoordinator
  • Förvaltningsavdelningen, Integrationsenheten
  • josefine.haggblom@korsholm.fi
  • 06-327 7213
  • 044 727 1239