• Johanna Nyman

  • Bildningsnämndens ordförande, Fastighetssektionens vice ordförande
  • Bildningsnämnden, Fastighetssektionen, Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden, Utvecklingssektionen
  • SFP
  • johanna.nyman@agrolink.fi
  • 050 561 6857