• Johanna Hautala

  • Servicehandledare
  • Äldreomsorg
  • Smedsby-Böle, Södra och Östra Korsholm, Solf
  • johanna.hautala@korsholm.fi
  • 06-06 327 7590