• Jens Hannus

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Kristinestad, vindkraft, avlopp
  • jens.hannus@korsholm.fi
  • 044 727 1202