Integrationsenheten

Kontakter i Integrationsenheten

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
da Costa, José Integrationshandledare / 044 727 7320
Häggblom, Josefine Integrationskoordinator 327 7213 / 044 727 1239
Hendersson, Annika Integrationshandledare 327 7209 / 044 727 1246
Nordbäck, Ida Integrationshandledare / 044 727 1288