Avdelning
  • Ida-Maria Skytte

  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen, Vårdnämnden
  • SFP
  • ida-maria.skytte@su.fi
  • 0440 964 696