• Hans Hjerpe

  • Projekteringsingenjör för kommunalteknik
  • Samhällsbyggnad
  • kommunalteknik
  • hans.hjerpe@korsholm.fi
  • 050-69612