Fritid och kultur

Kontakter i Fritid och kultur

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Backas, Teresa Ungdomsinformatör / 044 727 7955
Byrkjeland, Geir Publikarbetare / 044 727 1399
Granlund, Simon Idrottsledare /
Herrgård, Nina Rusmedelsförebyggande koordinator / 044 424 9150
Käldström, Julia Ungdomsledare / 044 7277336
Näsman-Knip, Britt-Mari Kanslist 327 7164 /
Nyback, Julia Ungdomsledare / 050-3098292
Nybjörk, Lina Uppsökande ungdomsarbetare / 050 465 0591
Österberg, Mikael Fritidschef / 044 424 9135
Reini, Annica Kultursekreterare 327 7165 / 050-0162112
Sjöholm, Hanna Ungdomsledare 327 7996 / 044 424 9110
Skogström, Hannah Ungdomsledare / 044 727 7391
Staffans, Linda Uppsökande ungdomsarbetare / 044 727 1502
Strandholm, Jessica Idrottsledare 327 7160 / 050-5176662
Sundqvist, Ida-Maria Ungdomsinformatör / 044 727 1519
Wiklund, Elisabeth Idrottsinstruktör 327 7161 / 050-5176661