Förvaltningsavdelningen

Kontakter i Förvaltningsavdelningen

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Ahlberg, Rurik Kommundirektör 327 7146 /
Alanko, Marja Översättare 327 7124 /
Alasjärvi, Päivi Elina Översättare 327 7148 /
Aro, Christina Ansvarig servicerådgivare 327 7128 /
da Costa, José Integrationshandledare / 044 727 7320
Fröberg, Janica Koncernförvaltningens sekreterare 327 7129 / 044-7277340
Häggblom, Josefine Integrationskoordinator 327 7213 / 044 727 1239
Hellberg, Iita-Mari Registrator 327 7145 /
Hellman, Tony Kanslichef 327 7151 / 050-69635
Hendersson, Annika Integrationshandledare 327 7209 / 044 727 1246
Högbacka-Wägar, Nina Förvaltningssekreterare 327 7147 /
Holmberg, Fredrik IT-ansvarig 327 7156 / 050-5430556
Jakobsson-Pada, Linda Fövaltningsdirektör 327 7187 / 050-9119787
Kennola, Marjukka Översättare 327 7142 /
Lahti, Johnny It-planerare 327 7110 / 050 4651016
Lahti, Tommy Informationssekreterare 327 7144 /
Löf, Carola Servicerådgivare 327 7111 /
Mörk-Backman, Gunilla Byråsekreterare 327 7149 /
Nordbäck, Ida Integrationshandledare / 044 727 1288
Olli, Kaija Översättare 327 7124 /
Rantala, Teija Översättare 327 7143 /
Smeds, Kim IT-planerare 327 7403 / 050-5181237
Torp, Mikael It-planerare 327 7112 / 050-5181170