• Christoffer Ingo

  • Kommunfullmäktiges 1 vice ordförande
  • Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden
  • SFP
  • christofferingo@gmail.com
  • 040 545 5472