Avdelning
  • Britt-Marie Hedström

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola
  • Barndagvård
  • Kvevlax lärcenters förskola, Kvevlax daghem, Replot daghem, Vallgrund daghem, Rullebo daghem. Familjedagvården i Skärgården och Kvevlaxområdet. Samkoordineringen av daghemsplatserna till följande daghem: Kvevlax daghem, Kuni daghem, Petsmo daghem, Hankmo daghem och Veikars daghem.
  • britt-marie.hedstrom@korsholm.fi
  • 050-5181167