• Björn Kjerulf

  • Ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning
  • Rådet för personer med funktionsnedsättning
  • SFP