• Birgit Häger-Nylund

  • Psykolog och familjeterapeut
  • Social- och familjetjänster
  • familjerådgivning
  • birgit.hager-nylund@korsholm.fi
  • 06-327 7230
  • Telefontid: tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12-13