• Bernice Solstrand

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Korsholm, livsmedel, hälsoskydd
  • bernice.solstrand@korsholm.fi
  • 050 696 28