• Benita Östergård

  • Psykolog och familjeterapeut
  • Social- och familjetjänster
  • benita.ostergard@korsholm.fi
  • 06-327 7225
  • Telefontid
    tisdag kl. 8–9
    torsdag kl. 12-13