• Annika Ahläng

  • Linjeansvarig för hem- och närsjukhusvården
  • Korsholms närsjukhus, Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus
  • annika.ahlang@korsholm.fi
  • 044 424 9203