Avdelning
  • Anita Sundman

  • Kommunstyrelsens 2 vice ordförande, Koncernsektionens ordförande
  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen
  • SFP
  • anita.sundman@netikka.fi
  • 050 358 1372