• Allan Heir

  • Vattenförsörjningschef
  • Vattentjänstverket
  • anslutningsavtal
  • allan.heir@korsholm.fi
  • 06-327 7190
  • 050-69615