Avdelning
  • Alice Lillas

  • Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Vice ordförande för Svenska sektionen för Korsholms musikinstitut
  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen, Kultur- och fritidsnämnden, Svenska sektionen för Korsholms musikinstitut, Utvecklingssektionen, Vårdnämnden
  • SFP
  • alice.lillas@korsholm.fi
  • 06-322 1816
  • 050 520 3335