Avdelning
  • Alf-Martin Haagensen

  • Näringslivsrådet, Svenska förskole- och utbildningssektionen, Svenska sektionen för Korsholms musikinstitut, Vårdnämnden
  • SFP