Avdelning
  • Alexandra Båsk

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola, Kvevlax daghem fredagar
  • Småbarnspedagogik
  • Ansvarar för familjedagvården i: Kvevlax, Koskö, Petsmo, Väster- och Österhankmo, Kuni, Vassor och Veikars. Samkoordineringen av daghemsplatserna till följande daghem: Kvevlax daghem, Kuni daghem, Petsmo daghem, Hankmo daghem och Veikars daghem.
  • alexandra.bask@korsholm.fi
  • 044 727 1276
  • telefontid fre kl. 13–14