Åkerarrende

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Karperö, Smedsby, Toby och Solf.

Ansökningstid: 19.3–1.4.2020

Anbudsblanketten, kartor och arealuppgifter finns nedan.

Information fås av Kenneth Lervik tfn 06 327 7119, Patrik Nedergård tfn 06 327 7117 och Simon Weiner tfn 06 327 7177.

Anbuden märkta "Åkerarrende 2020" ska lämnas in senast 1.4.2020 kl. 16:00 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller sändas till planlaggning@korsholm.fi.

Anbudsblankett

 

Böle

Karta över basskiftena 4990858851 och 4990180558

Basskiftenas läge

Karperö

 Karta över basskifte 4990314540

Basskiftets läge

Karta över basskifte 4990846020

Basskiftets läge

Smedsby

 Karta över basskifte 4990144485

Basskiftets läge

Karta över basskifte 4990937461

Basskiftets läge

Karta över basskifte 4990865521

Basskiftets läge

Karta över basskifte 4990261693*

Basskiftets läge

*OBS! Basskiftet 4990261693 areal kommer under år 2021 minska på grund av förverkligandet av Gammelstadsvägens detaljplan. En del av basskiftet berörs inte av detaljplanen och kan sålunda fortsättningsvis arrenderas.

Karta över basskiftena 4991140959 och 4991141060

Basskiftenas läge

Toby

 Karta över basskiftena 4990558656, 4990559060, 4990559969 och 4990560171

Basskiftenas läge

Solf

Karta över basskiftena 4990865723 och 4990866026

Basskiftenas läge 

Karta över basskifte 4990763568

Basskiftets läge