Näringslivsstrategi

Korsholms kommun har gjort upp en näringslivsstrategi till och med 2015. Strategin innehåller vision, mål och medel.

Visionen lyder ”Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholms kommun den naturliga kommunen för företag och familj”.

Uppställda mål är:

  • Positiv företagarattityd
  • Aktiv samverkan
  • Regional utveckling, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
  • Effektiv kommunalservice
  • Attraktiva företagstomter
  • Fungerande infrastruktur
  • Befrämja företagsamhet
  • Ökad turism


Till varje målsättning finns medel beskrivna i strategin. Korsholms utvecklingssektion har 3.12.2014 godkänt en handlingsplan till strategin för åren 2014-2015.

Ladda ner näringslivsstrategin och handlingsplanen i pdf-format