Företagstomter

Korsholms kommun har lediga företagstomter på Fågelbergets- och Replot företagscentran. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden. Tomterna på Fågleberget har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de i Replot saknar ännu viss kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnad bygglovsansökan kan tomten arrenderas.

Nya tomter

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan.

Fågelbergets utvidgning 2017-2018

(Foto: Rurik Ahlberg)

Ifall du är intresserad av lediga företagstomter  kontakta: