Företagsträffar och föreläsningar

Korsholms kommuns näringslivsråd arrangerar företagsträffar och föreläsningar både i egen regi och i samarbete med andra organisationer.

Vanhanen13022017
13.1.2017 Matti Vanhanen i kulturhuset

Kommande evenemang:

Korsholms kommun och föreningen Korsholms företagare rf  inleder från och med år 2017 ett närmare samarbete och kommer med gemensamma krafter att arrangera frukost- och lunchträffar (till självkostnadspris).

Under träffarna kan vi diskutera aktuella ärenden, era problem och möjligheter för företagsutveckling samt samarbete med kommunen och företagarföreningen. Tillfällena ger er även en möjlighet att nätverka med andra företagare.

Evenemang 2020 under planering

Träffarna cirkulerar både tids- och ortsmässigt enligt följande schema:

Evenemang år 2019

9.5 kl. 11.00 Replot: Berny's, Replotvägen 2, (anmäl deltagande före 8.5)
5.9 kl. 11.00 Smedsby: Best Western Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, (anmäl deltagande före 4.9)

Anmäl ditt deltagande till foretagande@korsholm.fi

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSTILLFÄLLE FÖR FÖRETAGARE 8.5

I samband med Korsholms företagares vårmöte 8.5 ordnar vi ett informations- och diskussionstillfälle för kommunens företagare i ämbetshuset i Smedsby. Korsholms företagares vårmöte börjar kl. 18.00 och informations- och diskussionstillfället, som är öppet för alla företagare, kl. 19.00.

Program:
- Kommunen informerar om Smedsby centrums utveckling, kommande byggnadsarbeten och trafikarrangemang under byggtiden.

- Diskussion om pågående samgångsförhandlingar med Vasa. Vi önskar att ni företagare kommer med och lyfter fram åsikter och frågor som berör era företag idag och framöver. Ni har möjlighet att påverka, missa inte den möjligheten. Förtroendevalda kommer att finnas på plats. Som moderator fungerar Hippi Hovi.

Anmäl ditt deltagande till foretagande@korsholm.fi före den 6.5. Servering.

Tidigare träffar
2018

26.4 kl. 07.30 Kvevlax:  ST1, Karlebyvägen 1134
7.6 kl. 11.00 Replot: Berny's, Replotvägen 2
11.10 kl. 11.00 Vassor: Tesses Café, Karlebyvägen 2063, (anmäl deltagande före 10.10)
22.11 kl. 11.00 Smedsby: Best Western Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, (anmäl deltagande före 21.11)

2017

2.3 kl. 07.30 Kvevlax:  ST1, Karlebyvägen 1134
23.3 kl. 11.00 Solf:  Fredrikas restaurang, Solfvägen 219
20.4 kl. 07.30 Smedsby: Best Western Hotel Vallonia, Centrumvägen 3
18.5 kl. 11.00 Vassor: Tesses Café, Karlebyvägen 2063
15.6 kl. 11.00 Replot: Café Arken, Byhamnvägen 194
24.10 kl. 12.00 Fågelberget: Peters kök, Handelsvägen 8 (anmäl ditt deltagande före 20.10)
23.11 kl. 07.30 Helsingby: St1 Flagan, Strandvägen 1, (anmäl ditt deltagande före 21.11)