Företagsträffar och föreläsningar

Korsholms kommuns näringslivsråd arrangerar företagsträffar och föreläsningar både i egen regi och i samarbete med andra organisationer.

Vanhanen13022017
13.1.2017 Matti Vanhanen i kulturhuset

Kommande evenemang:

Korsholms kommun och föreningen Korsholms företagare rf  inleder från och med detta år ett närmare samarbete och kommer med gemensamma krafter att arrangera frukost- och lunchträffar (till självkostnadspris).

Under träffarna kan vi diskutera aktuella ärenden, era problem och möjligheter för företagsutveckling samt samarbete med kommunen och företagarföreningen. Tillfällena ger er även en möjlighet att nätverka med andra företagare.

Träffarna cirkulerar både tids- och ortsmässigt enligt följande schema:

2.3 kl. 07.30 Kvevlax:  ST1, Karlebyvägen 1134 (anmäl ditt deltagande före 28.2)
23.3 kl. 11.00 Solf:  Fredrikas restaurang, Solfvägen 219, (anmäl ditt deltagande före 21.3)
20.4 kl. 07.30 Smedsby: Best Western Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, (anmäl ditt deltagande före 18.4)
18.5 kl. 11.00 Vassor: Tesses Café, Karlebyvägen 2063, (anmäl ditt deltagande före 16.5)
15.6 kl. 11.00 Replot: Café Arken, Byhamnvägen 194, (anmäl ditt deltagande före 13.6)

Anmäl ditt deltagande till foretagande@korsholm.fi