Företagsträffar och föreläsningar

Korsholms kommuns näringslivsråd arrangerar företagsträffar och föreläsningar både i egen regi och i samarbete med andra organisationer.

Vanhanen13022017
13.1.2017 Matti Vanhanen i kulturhuset

Kommande evenemang:

Korsholms kommun och föreningen Korsholms företagare rf  inleder från och med detta år ett närmare samarbete och kommer med gemensamma krafter att arrangera frukost- och lunchträffar (till självkostnadspris).

Under träffarna kan vi diskutera aktuella ärenden, era problem och möjligheter för företagsutveckling samt samarbete med kommunen och företagarföreningen. Tillfällena ger er även en möjlighet att nätverka med andra företagare.

Träffarna cirkulerar både tids- och ortsmässigt enligt följande schema:

Evenemangen för år 2018 är under planering

Anmäl ditt deltagande till foretagande@korsholm.fi

Tidigare träffar

2.3 kl. 07.30 Kvevlax:  ST1, Karlebyvägen 1134
23.3 kl. 11.00 Solf:  Fredrikas restaurang, Solfvägen 219
20.4 kl. 07.30 Smedsby: Best Western Hotel Vallonia, Centrumvägen 3
18.5 kl. 11.00 Vassor: Tesses Café, Karlebyvägen 2063
15.6 kl. 11.00 Replot: Café Arken, Byhamnvägen 194
24.10 kl. 12.00 Fågelberget: Peters kök, Handelsvägen 8 (anmäl ditt deltagande före 20.10)
23.11 kl. 07.30 Helsingby: St1 Flagan, Strandvägen 1, (anmäl ditt deltagande före 21.11)