Sommarjobb

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1995–2000 sommarjobb för en månad under perioden 1.5–31.8.2017. Det finns 50 st. sommarjobbsplatser samt några vikariat i kommunen. Platserna finns på de olika enheterna, t.ex. på daghem, hälsovårdscentralen, hemservicen eller tekniska verket. Tanken är att sådana ungdomar som inte har någon arbetserfarenhet ska få lite arbetserfarenhet på det här sättet.

Så här går det till

Platserna beskrivs här och kan sökas var och en skilt för sig.

Följande sökande godkännes inte:

  • Kommunen strävar till att ge så många ungdomar som möjligt möjlighet att få lite arbetserfarenhet och därför kan endast personer som är födda inom gällande åldersgaffel (1995-2000) söka. Åldersgaffeln flyttas med ett år varje år. 
  • Man kan inte få en av de här sommarjobbsplatserna mer än tre gånger. Sökande som redan fått en plats tre somrar tidigare kasseras.
  • Sökanden som inte uppfyller kriterierna (de tre punkterna ovanför) ombeds ta kontakt direkt med enheterna, då vissa enheter anställer sommarvikarier och praktikanter utöver kommunens 50 sommarjobbsplatser. 

Kom ihåg att skriva in all tänkbar arbetserfarenhet (även tex Arbetspoolen, juniorledarjobb eller barnvaktsuppdrag) som du har, även olika kurser (hjälpledarutbildning, hygienpass osv) och annat som enheterna kan tycka att är till fördel, tex om du har tillgång till bil.

Ansökningstiden börjar måndag 30.1 kl. 8.00.

Sista ansökningsdag är söndag 26.2 kl 16.00.

Ansökningsblanketten stängs kl 16:00 och efter det kan man inte längre ansöka.

Måndagen den 27.2 får kontaktpersonerna (förmän/chefer) ansökningarna som inkommit till respektive plats. Enheterna väljer själva ut och kontaktar de ungdomar de vill anställa som sommarjobbare.

En person får bara sommarjobba en månad inom kommunen och kan inte ta emot sommarjobb på flera enheter (gäller de 50 subventionerade platserna).

De sökande som inte fått ett sommarjobb meddelas inte. Om du inte kontaktats av någon enhet innan 31.3, så har du troligen inte fått sommarjobb inom kommunen. Har du erbjudits sommarjobb inom kommunen, men får förhinder, så meddela den person som kontaktade dig och erbjöd dig plats så fort som möjligt.

Om du får sommarjobb inom kommunen, så gäller överlag samma regler för dig som för de övriga anställda på enheten, vi följer alltså gällande kollektivavtal vad beträffar tex arbetstider. Lagar gällande unga arbetstagare tillämpas, bland annat får en person under 18 år inte arbeta nattskifte eller köra fordon. För en månads arbetstid får du två semesterdagar, som vanligtvis tas ut i slutet av anställningstiden. Arbetsavtal skriver du med din förman på enheten. Kom även ihåg att be din förman om ett arbetsintyg.

VIKTIGT

Läs mer om vad som gäller för sommarjobbare på www.decibel.fi - Information - Arbete - Sommarjobb.

Lönen är 950 euro för de flesta av platserna och utbetalas oftast följande löneutbetalningsdag efter anställningstidens slut. Arbetar du på din förmans uppmaning tex kväll, så har du rätt till kvällstillägg o.s.v.

För mera information om platserna får du från respektive sommarjobbsplats kontaktperson (kontaktuppgifter finns i platsbeskrivningen). För mera information om ansökningsblanketten: ring 050-5444693 under kontorstid eller skicka e-post till susanna.sund@korsholm.fi

Bilagor (t.ex. arbetsintyg eller CV) kan du skicka till respektive plats kontaktperson direkt i samband med ansökningsblanketten eller per e-post eller post till kontaktpersonen (kontaktuppgifterna finns i respektive platsbeskrivning).