Sommarjobb

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1997–2002 sommarjobb för en månad under perioden 1.5–31.8.2019.

Det finns 75 sommarjobbsplatser i kommunen. Varje plats har en platsbeskrivning. Lönen är 985 euro. 

Sommarjobbsplatserna hittar du här.

Ansökningstid: 4.2–3.3.2019 kl. 23.59. För sent inkomna ansökningar beaktas inte. Mera information om sommarjobbsplatserna ger respektive förman/enhetschef för platsen (kontaktuppgifter i platsbeskrivningen). 

Varje förman/enhetschef kontaktar de sökande som de önskar intervjua/anställa. Anställningarna bör ha skett innan 7.4.2019. De sökande som inte får någon av dessa sommarjobbsplatser medde­las inte.