Sommarjobb

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1999–2004 sommarjobb för en månad under perioden 1.5–31.8.2021.

Det finns 72 sommarjobbsplatser i kommunen under 2021. Lönen är 995 euro. Ansökan görs via Kuntarekry.fi.

Ansökningstid: 8.2.2021 – 7.3.2021 kl. 23.59. För sent inkomna ansökningar beaktas inte. 

Vill du veta mera om platserna gå in på Kuntarekry från och med 8.2.2021. Arbetsplatsen kontaktar dig ifall du blivit vald för en intervju/anställning. Anställningarna är klara senast den 4.4.2021. 

För mera information maila: sommarjobb@korsholm.fi

Sommarjobbssedel

Korsholms kommun erbjuder i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2004 -2006.

Anställningsförhållandet ska vara minst 2 veckor, minst 18h/ vecka och bruttolönen ska vara minst 450 euro/ två veckor, lönen bör följa minimilönen enligt företagets kollektivavtal.

Företaget står för alla arbetsgivaravgifter. Anställningsförhållandet bör ordnas under perioden 1.6–31.8.2021.

Det finns 10 st sommarjobbssedlar. Ungdomar kan ansöka om sommarjobbssedlarna via en fritt formulerad ansökan till sommarjobb@korsholm.fi senast 4.4.2021.