Tukitoimet / kolmiportainen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilalla on oikeus saada tarvitessaan ohjausta oppimisensa ja koulukäyntinsä tueksi. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.
Katso tarkemmin opetussuunnitelmasta.