Peruskoulut

Mustasaari on maantieteellisesti laaja kunta, jossa on useita kouluja. Kunnan ruotsinkielisessä perusopetuksessa on kahdeksan koulua vuosiluokkien 1–6 oppilaille ja yksi yhteinen koulu vuosiluokkien 7–9 oppilaille. Kunnassa tarjotaan suomenkielistä perusopetusta kahdessa koulussa, toisessa vuosiluokkien 1–6 oppilaille ja toisessa vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Kunnan koulujen oppilaat saavat opetusta päteviltä opettajilta tarkoituksenmukaisissa kouluissa. Oppilaille, joilla on erityistarpeita, tarjotaan mahdollisuutta erityisopetukseen.

Vuosiluokkien 1–6 oppilaiden koulut vaihtelevat oppilasmääriltään. Kunnan pienimmässä koulussa on lukuvuonna 2020–2021 vain 54 oppilasta, kun suurimmassa koulussa on 327 oppilasta. Koulut noudattavat koko kunnalle yhteistä opetussuunnitelmaa, mutta jokaisella koululla on omat painopistealueensa. Jokaisella koululla on oma rehtori.