Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän antama tuki.