Oppilashuollon ohjausryhmä

Oppilashuollon ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoa Mustasaaressa niin että kunnan kaikki oppilaat saavat samat oppilashuollon palvelut. Ohjausryhmä linjaa oppilashuollon järjestämistä kouluissa. Ohjausryhmä on monialainen, ja siihen kuuluu muun muassa koulun, sosiaalitoimen ja kouluterveydenhuollon edustajia.