Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Jokaisen esioppilaan huoltaja saa ennen ilmoittautumisten alkamista eskarista kirjeen, jossa on avainkoodi ja Wilman käyttöohjeet. Pyydämme niitä huoltajia, jotka eivät ole saaneet Wilma-avainkoodia, viimeistään viikon 6 kuluessa, ottamaan yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

Tulevat ensiluokkalaiset ilmoitetaan perusopetukseen 15.2.–28.2.2021. Ilmoittautuminen tehdään Wilmassa, osoitteessa https://korsholm.inschool.fi. Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2014 ja sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.                 

Wilmassa lapsille on osoitettu valmiiksi lähikoulu väestörekisteriin merkityn asuinpaikan mukaan. Huoltajat voivat halutessaan hakea lähikoulun vaihtamista lomakkeella Hakemus koulun käymiseksi muussa kuin lähikoulussa
https://www.korsholm.fi/koulut-ja-paivakodit/perusopetus/lomakkeet/

Ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja koulunaloituksen lykkäyksestä tai aikaistamisesta ym. saa lisätietoja koulun rehtorilta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään seuraavasti:

Kunnan omana toimintana:
Keskuskoulun ilttis

Kunnan aamu- jailtapäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa, kohdassa hakemukset ja päätökset, 15.2.–28.2.2021

Folkhälsan i Korsholm toimintana:
Helsingbyn-Tuovilan eftis/ilttis (Helsingby skola)
Ilmoittatuminen tällä linkillä

Syyslukukausi alkaa 11.8.2021.

Tervetuloa kouluun!

Sivistysjohtaja