Sähköinen hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1.—2. luokkalaisille ja erityistä tukea saaville 3.—6. luokkalaisille.

Valitse toimipaikka

1. Lapsen henkilötiedot

Äidinkieli

2. Huoltajien henkilötiedot

Äiti/Huoltaja

Toiminnasta voi lähettää tietoja sähköpostitse

Isä/Huoltaja

Toiminnasta voi lähettää tietoja sähköpostitse

3. Toimintamaksu

Aamupäivätoimintaa tarjotaan kello 7.30 alkaen koulupäivän alkuun asti. Iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivän päätyttyä kello 17.00 saakka.
Iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivän päätyttyä kello 17.00 saakka.
  Maksu jätetään perimättä tai sitä alennetaan, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Lomake maksuvapaushakemuksesta löytyy otsikolta "Maksut"

   Toivottu toiminta-aika

   Toimintapäiviä/viikko
   Viikonpäivät, jolloin lapsi osallistuu toimintaan
   Osallistuu
   Osallistuu

   5. Lapsen terveys

   6. Lisäselvitykset

   7. Maksajan tiedot

   8. Suostumus