Päivähoitohakemus

Päiväkoti

Varhaiskasvatuspaikaa haetaan sähköisesti . Hakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista.
Varhaiskasvatushakemus

Day care application (engl.kiel. päivähoitohakemus)

Päiväkotien yhteystiedot

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti. Hakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon alkamista.

Varhaiskasvatushakemus

Day care application (engl.kiel. päivähoitohakemus)

Yhteystiedot:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluesimies: