Tapaturmat

Jos koulussa/esikoulussa/päiväkodissa sattuu oppilastapaturma, kouluterveydenhoitaja tai joku muu aikuinen antaa ensiavun. Tarvittaessa käännytään terveyskeskuksen ensiavun puoleen. Koulusta/esikoulusta/päiväkodista yritetään tavoittaa oppilaan huoltaja, niin että joku voi hakea lapsen koulusta/esikoulusta/päiväkodista tai ensiavusta.

Jos lapsi viedään kotoa ensiapuun koulu-/esikoulu-/päiväkotimatkalla tai koulussa/esikoulussa/päiväkodissa tapahtuneen tapaturman johdosta ja jos lapsi saa lähetteen sairaalassa tehtäviin jatkotutkimuksiin, on sairaalassa lasta vastaanottavalle henkilölle ilmoitettava, että kyseessä on koulu- /esikoulu-/päiväkotitapaturma.

Koulu/esikoulu/päiväkoti tekee "vahinkoilmoituksen", joka lähetetään sivistysosaston toimistoon. Jos tapaturma aiheuttaa väistämättömiä ja välittömiä kuluja kuljetuksesta tai hoidosta, tulee huoltajan lähettää kuitit koululle, jotta hän voi saada niistä korvauksen vakuutusyhtiöltä. Koulu lähettää kuitit sivistysosaston toimistoon.

 

Vakuutus kattaa:

Tapaturman, joka on sattunut

  • koulussa/esikoulussa/päiväkodissa
  • koulu-, esikoulu- tai päiväkotimatkalla
  • lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvän toiminnan yhteydessä
  • leirikoulussa kotimaassa. Vakuutus ei korvaa sairastumisesta tai matkatavaran katoamisesta aiheutuvia kuluja. Jos oppilas osallistuu leirikouluun ulkomailla, on matkustusajaksi otettava erillinen vakuutus.

sekä

  • koulukuljetuksen, joka on tarpeen tapaturman takia.
  • rikki menneet silmälasit, jos lääkäri on todennut, että lapsella on tapaturmasta johtuvia haavoja, naarmuja tai vammoja.
  • oppilaan kuljettamisesta omalla autolla maksetaan korvaus vakuutusyhtiön taksan mukaan.

Mustasaaren kunnalla on sopimus OP Pohjola-vakuutusyhtiön kanssa.