Yksilöllinen oppilashuolto

Esioppilas voi saada apua lastenneuvolasta, koulupsykologilta tai kuraattorilta. Tapauskohtaisesti voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Yksilöllinen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina vanhemman suostumukseen. Oppilashuoltotyö tulee järjestää niin, että lapsi tulee kuulluksi ja kokee tilanteen kiireettömänä. Lapsen mielipiteet ja toivomukset otetaan huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.