Yhteisöllinen oppilashuolto ja esiopetuksen oppilashuoltoryhmä

Esiopetuksen yksiköllä on joko oma monialainen oppilashuoltoryhmä tai edustaja lähikoulun oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmä tekee ennalta ehkäisevää työtä. Lasten ja vanhempien osallisuus ja kuulluksi tuleminen yhteisöllisessä oppilashuollossa vahvistaa lasten hyvinvointia. Oppilashuoltoryhmän tärkein tehtävä on luoda edellytykset psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tukevalle myönteiselle ympäristölle. Kaikilla esiopetuksen yksiköillä on oppilashuoltosuunnitelma, josta näkee, miten esioppilaiden oppilashuolto on järjestetty. Kaikkien, niin esioppilaiden kuin henkilökunnankin, on voitava tuntea olonsa turvalliseksi esiopetuksen yksikössä. Rauhallinen ympäristö edistää kaikkien työrauhaa. Esiopetuksen yksikön säännöt ja rutiinit ovat olemassa siksi, että kaikilla olisi viihtyisää ja turvallista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan myös, miten esiopetuksen yksikössä toimitaan kriisi-, ongelma- ja onnettomuustilanteissa. Henkilökunta ilmoittaa aina vanhemmille esiopetuksen yksikössä tai esiopetusmatkalla esiintyneestä väkivallasta, kiusaamisesta tai häirinnästä.

Kaikki esioppilaiden kanssa työskentelevät tukevat työssään esioppilaiden hyvinvointia. Oppilashuolto on kaikkien esiopetuksen yksikössä toimivien vastuulla.