Oppilashuollon ohjausryhmä

Oppilashuollon ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltoa Mustasaaressa niin että kunnan kaikki esioppilaat saavat samat oppilashuollon palvelut. Ohjausryhmä linjaa oppilashuollon järjestämistä. Ohjausryhmä on monialainen, ja siihen kuuluu muun muassa koulun, sosiaalitoimen ja kouluterveydenhuollon edustajia.