Alennuskortti uimahalliin

Mustasaarelaisilla erityisryhmiin kuuluvilla on mahdollisuus hakemuksesta saada käyttöönsä uimakortti, joka oikeuttaa 20 %:n alennukseen uimahallin kertalipusta. Korttia haetaan vapaa-aikaosastolta, yhteyshenkilö on Elisabeth Wiklund, puh. 327 7161.

Korttia hakevan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä peruste kortin myöntämiseksi (esim. Kela-kortti, näkövammaiskortti, invalidikortti tai lääkärintodistus). Lisäksi korttia varten tarvitaan passikuva. Korttihakemuksen käsittelyaika on noin viikko. Kortti on voimassa sen myöntämispäivästä vuoden loppuun. Uutta korttia voi hakea tammikuusta 2019 alkaen.

Erityisryhmien uimakortin myöntämisperusteet:

 • Invalidit: haitta-aste vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 11

 • Kehitysvammaiset: Kelan hoitotukipäätös + lääkärintodistus
 • CP-vammaiset: Kelan hoitotukipäätös

 • Näkövammaiset: näkövammaiskortti

 • MS-potilaat: lääkärintodistus

 • Polion sairastaneet: lääkärintodistus

 • Reumasairaat: Kela-kortin tunnus 202

 • Mielenterveyspotilaat: Kela-kortin tunnus 112, työkyvyttömyyseläke mielenterveysongelmista, lääkärintodistus B tai C

 • Diabeetikot: Kela-kortin tunnus 103

 • Parkinsonin tautia sairastavat: Kela-kortin tunnus 110

 • Sepelvaltimotautia sairastavat: Kela-kortin tunnus 206

 • Epileptikot: Kela-kortin tunnus 111

 • Astmaa sairastavat: Kela-kortin tunnus 203

 • Diagnosoitu dysfasia: Kelan hoitotukipäätös + lääkärintodistus

 • Syöpäpotilaat: lääkärintodistus

 • Sydänlapset: lääkärintodistus

 • ADHD (alle 15-vuotiaat): lääkärintodistus

Lomake

Kehitysvammaisille, CP-vammaisille, näkövammaisille, ADHD-lapsille (alle 15-vuotiaat) ja epileptikoille myönnettävällä kortilla uimahalliin pääsee mukaan yksi aikuinen avustaja.