Kulttuuriperintö ja kotiseutu

Meren läheisyys on leimannut saaristolaisia ja jättänyt selvät jälkensä kunnan kulttuuri- ja elinkeinoelämään. Kulttuuriperintö on keskeinen kunnalle ja sitä pidetään hengissä järjestelmällisellä ja valtakunnallisesti ainutlaatuisella kotiseututyöllä. Kunnassa on kahdeksan aktiivista kotiseutuyhdistystä, joista seitsemällä on oma kotiseutu- tai ulkomuseo. Mustasaaressa puhutaan monia eri murteita, joita tulisi vaalia ja pitää arvokkaana elävänä kulttuuriperintönä.

Viime vuosikymmenten nopeasta ja voimakkaasta yhteiskunnallisesta kehityksestä huolimatta Mustasaaressa näkyy selkeästi pohjalaisen talonpoikaiskulttuurin ja maaseutumaisen kyläyhteisön jäljet. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, ympäristöjä ja maisemia on pidettävä ainutlaatuisena kulttuuriperintönä ja uusiutumattomana voimavarana, joka kertoo siitä, miten Mustasaari on kehittynyt aikojen kuluessa. Luonto- ja kulttuuriympäristöillä on keskeinen rooli Mustasaaren kuntaidentiteetin muodostumisessa. Asukkaille kulttuurihistoriallisten rakennusten ja paikkojen säilyttäminen merkitsee palasta elävää historiaa, joka on mustasaarelaisille portti omiin juuriin ja uusille kuntalaisille tiedonlähde.

”Kulttuuriympäristöllä on tärkeä identiteettiä luova arvo globaalissa nykyajassa, jossa uhkaava yhdenmukaistaminen ja yhtenäiskulttuuri on tuonut esiin paikallisuuden, erikoislaatuisuuden, aitouden ja alkuperän tärkeyden. Nykyisessä kaupunkien ja alueiden välisessä kilpailussa kulttuuriympäristö on asetettu suureksi voimavaraksi pyrkimyksissämme luoda vetovoimaa ja kilpailuetua. Pohjalainen talonpoikainen rakennuskanta ja kulttuurimaisema muodostavat ainutlaatuisen kulttuuriperinnön. Se on konkreettinen todiste historiastamme. Hyvin hoidettuna se kertoo entisajan yhteiskunnan muodostumisesta ja toiminnoista, rakennuskannasta, ihanteista ja arvoista.” Rakennusinventoija Ruusa Viljanen 2014.

DSC 0916