Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax

Badvattenkvaliteten 2019

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstränder

Badvatten

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Harrström 4.6.2019  12  35  48  nej
  24.6.2019  15  50  100  nej
  16.7.2019  17,2   1  4  nej
  5.8.2019  16,6  1   3   nej
Molpe 4.6.2019  12,5  1  4  nej
  24.6.2019  17,5  1  4  nej
  16.7.2019  16,8  2  4  ja
  5.8.2019  17,2  1  1   nej 
Åminne 4.6.2019  12,5  11 120  nej
  24.6.2019  17,5  4 16  nej
  16.7.2019  17,5  1 17  nej
  5.8.2019  18,5  18 47   nej

 

Badvatten Datum Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Bredhällan 24.6.2019  16  <1  11  nej
  16.7.2019  17,4  <1  2  nej
  5.8.2019  17,1  3   1   nej 
Vägvik

24.6.2019

 17,5  10  9  nej
  16.7.2019  16,0  780  27  nej
  23.7.2019  22,2 1500  1  nej
  29.7.2019  20,8 5700  1  nej
 

 5.8.2019
15.8.2019
26.8.2019
29.8.2019

 18,1
 15,5
16,7
18,4

1100
480

32
18
 4
24

4
9
 nej
 nej
 
nej
nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.