Lyckovandring

Välkommen med på en annorlunda vandringsupplevelse med fokus på mentalt välbefinnande! Vi njuter av försommaren längs Iskmo-Jungsund vandringsled och bekantar oss med det relativt nya vetenskapliga fältet positiv psykologi. Under vandringen gör vi ett antal pauser för en kort teoretisk introduktion till vandringens teman, samt praktiska övningar som syftar till att öka vårt välbefinnande. Teman som berörs under dagen är bland annat personliga styrkor och tankesätt. Vi berör också ett annat spännande forskningsområde, miljöpsykologi, och tar medvetet tillvara naturens positiva effekter. Under vandringen tar vi självklart även paus runt eld och äter egen medhavd lunch. Samling på parkeringen vid Iskmo-Jungsund vandringsleds startplats.

Anmäl dig och läs mera här >>>