Lunchträff för företagare 23.3 i Solf

Korsholms kommun och föreningen Korsholms företagare rf inleder från och med detta år ett närmare samarbete och kommer med gemensamma krafter att arrangera frukost- och lunchträffar (till självkostnadspris).

Under träffarna kan vi diskutera aktuella ärenden, era problem och möjligheter för företagsutveckling samt samarbete med kommunen och företagarföreningen. Tillfällena ger er även en möjlighet att nätverka med andra företagare.

23.3 kl. 11.00 Solf:  Fredrikas, Solfvägen 219. Anmäl ditt deltagande före 21.3 till foretagande@korsholm.fi