Föreläsning med Melinda Backlund: Rörelse ger hälsa

Melinda Backlund föreläser om vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och vilka hälsoeffekter träning ger. Tips ges om hur vi enkelt kan träna styrka och balans i vår vardag.
Plats: Korsholmssalen, Kulturhuset, Skolvägen 1, 65610 Korsholm.
Avgift: 15 euro.

Anmälning: https://vuxeninstitutet.korsholm.fi