Lintuvuoren tontit

Thumbnail tomter september 2020

Karttainfo: Punaisella värillä merkityt tontit ovat yritystontteja, ja niitä voi hakea. Oranssilla värillä merkityt tontit ovat kiertotaloustontteja, ja niitäkin voi hakea.

Vapaat tontit

Toimitilatontit:
Kortteli -Tontti Osoite Kaava-merkintä Pinta-ala (m²) Rakennusoikeus (krs-m²) Vuosivuokra (€)
7-4 VARATTU K-1 4085 2451 2549,04
7-7 VARATTU K-1 3250 1950 2028,00
7-15 Verstaantie 10 K-1 2395 1437 1494,48
31-1 Yhtiöntie 12 KTY-2 II 6359 3815 3826,68
31-2 Yhtiöntie 10 KTY-2 II 6472 3883 3885,44
32-2 yhtiönkuja 3 KTY-2 II 4688 2813 2925,31
32-3 VARATTU
KTY-2 II 5928 3557 3602,56
33-3 VARATTU
KTY-2 II 4825 2895 3010,80
35-1 VARATTU KTY-3 II 15507 9304 8010,91
Polttoaineen jakeluasematontti:
Kortteli -Tontti Osoite Kaava-merkintä Pinta-ala (m²) Rakennusoikeus (krs-m²) Vuosivuokra (€)
35-2 Eteläinen Fulmossenintie 7 LH-1 I 5563 556 3412,76
Teollisuustontit:
Kortteli -Tontti Osoite Kaava-merkintä Pinta-ala (m²) Rakennusoikeus (krs-m²) Vuosivuokra (€)
14-5 Varastotie 33 T-1 II 5549 3329 3405,48
28-5 Asentajantie 5 T-1 II 5769 3461 4079,88
28-2 * VARATTU T-1 II 12196 7318 6633,54
28-1 * VARATTU T-1 II 12956 7774 6949,70
27-1* VARATTU EJ-1 23238 13943 11227,00
27-2 * Lastaajantie 5-7 T-1 II 21232  12739 10392,51
21-1 * Asentajantie 8 T-1 II 14395 8637 7548,32
21-2 * Asentajantie 10 T-1 II 13530 8118 7188,48
21-3 * Asentajantie 12 T-1 II 15699 9419 8090,78
21-5 * Korjaajantie 11 T-1 II 4000 2400 2496,00
21-6 * Korjaajantie 9 T-1 II 4640 2784 2895,36
21-7  Korjaajantie 7 T-1 II 3670 2202 2290,08
22-2  KÄSITTELYSSÄ TY-1 II 3016 905 1881,98
22-3  Korjaajantie 6 TY-1 II 3016 905 1881,98
22-4  Korjaajantie 8 TY-1 II 3016 905 1881,98
22-5  Korjaajantie 10 TY-1 II 3708  1112 2313,79
22-6  Korjaajantie 12 TY-1 II 4471 1341 2789,90
22-7  Korjaajantie 14 TY-1 II 5890  1767 3582,80

* =  varataan yrityksille, joiden toiminta liittyy kiertotalouteen tai vastaavaan.

Tontin hakeminen:

Kunnan yritystontteja haetaan erillisellä hakulomakkeella. Tarkempia tietoja tonttien laittamisesta jakoon ja varaamisesta on ohjeissa, jotka yhdyskuntarakentamisen lautakunta on hyväksynyt 10.10.2013 § 226.

Tonttihakemus on jätettävä  osoitteeseen

Mustasaaren kunta
Keskustie 4
65610 MUSTASAARI

tai

kaavoitus@mustasaari.fi

Tonttivaraus

Varausaika on 1 vuosi. Varausaikaa on mahdollista jatkaa vuodella. Varausmaksu on 50 % vuosivuokrasta. Varausmaksu hyvitetään sopimuksenteon yhteydessä. Varausmaksu maksetaan kunnan lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, varaus raukeaa ja tontti laitetaan uudestaan haettavaksi.

Varauspäätös ei oikeuta rakennustöiden aloittamiseen, vaan sitä varten on oltava rakennuslupa.

Vuokraaminen

Tontin saaminen käyttöön edellyttää vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Yritystontin vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa vasta sitten, kun rakennuslupahakemus on jätetty kuntaan.

Tontin vuokrannut ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen  kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennus on ainakin vesikattovaiheessa.

Maaperän selvittäminen

Kunta ei ole tehnyt tonttikohtaisia maaperäselvityksiä. Maaperän laatu vaihtelee alueella, mikä on huomioitava rakentamisessa. Vuokralaisen tulee suorittaa rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät maaperätutkimukset. Vuokralainen vastaa rakennuksen perustamistavasta.

Kaavamääräysten noudattaminen

Hakijoiden tulee tutustua ennen tonttien valitsemista kaavamerkintöihin ja -määräyksiin,
sillä ne vaikuttavat siihen, millaisen rakennuksen tontille saa rakentaa. Kortteleiden kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tulee noudattaa. Lisätietoja saa Mustasaaren kunnan rakennusvalvonnasta.

 

Liitteet
Asemakaava, -merkinnät ja määräykset (pdf) 
Asemakaava Lintuvuoren vanhempi alue (pdf)
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan  päätös 10.10.2013 § 226 (pdf)
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös 7.3.2013 § 40 (pdf)
Tonttianomus (pdf)
Lisätietoja: