Kiertotalous Mustasaari

Kiertotaloushankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hankkeen toiminta-aikana kiertotalouden keskittymälle luodaan markkinointimateriaalia ja tehdään sitä tunnetuksi niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.

Hankkeessa kartoitetaan nykyisiä materiaalivirtoja aloittaen Stormossenin toiminta-alueelta sekä kierrätystoimialan yrityksistä Vaasan seudulla. Kartoituksen tulosten perusteella keskitytään niihin materiaalivirtoihin, joissa nähdään potentiaalia merkittäviin energian ja materiaalien säästöihin kiertotalouden kautta.

Klusterin luomien edellyttää, että yritykset sijoittavat toimintansa Lintuvuoren teollisuusalueen laajennusosalle. Materiaalivirtaselvityksen perusteella luodaan markkinointimateriaalia klusterimallista ja kiertotaloudesta. Markkinointi kohdennetaan alalla toimiviin korkean osaamisen yrityksiin sekä Suomessa että ulkomailla.

Kiertotalous ei ole vain jätteiden kierrätystä vaan se on uusi talousmalli, jossa tuotteet jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa tehdään niin, ettei niistä synny jätettä, kun tuote on käytetty loppuun. Materiaaleja ja komponentteja ei hukata vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita. Kiertotaloudessa myös kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Sitra on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2017–31.8.2019
Budjetti: 200 000 euroa

Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

Göran Östberg
projektipäällikkö
0500 366 097
goran.ostberg@vasek.fi

Projektin loppuraportti (ainoastaan ruotsiksi): Kiertotalous Mustasaari.

Etablointimahdollisuuksia

Mustasaaren kunta on kaavoittanut 60 yritystonttia Lintuvuoren uuteen osaan. Tässä vaiheessa yksitoista tonttia varataan yrityksille, joiden toiminta liittyy kiertotalouteen tai vastaavaan. Tontit sijaitsevat lähimpänä Stormossenia ja Westenergyä edellytysten luomiseksi fyysiselle yhteistyölle ja luontevalle materiaalivirralle. Tontit ovat myös pinta-alaltaan alueen suurimmat.

cirkulärekonomi

Kiertotalouden alalla toimivat yritykset ohjataan uuteen osaan lähimmäksi Stormossenia, ja tarkoituksena on, että Lintuvuoren uudesta osasta tulee edistyneen ympäristöteknologian koealue, jolla on raaka-ainelogistiikka jo ennestään. Lisäksi alueella on riittävästi tilaa toiminnan laajentamiseen tulevaisuudessa.

Lintuvuoren ja Stormossenin sijainti on strategisesti hyvä. Raaka-aine- ja valmistekuljetuksiin voidaan hyödyntää Vaasan satamaa ja lento- ja rautatieasemaa. Myös maantieyhteydet kaikkiin suuntiin ovat hyvät. Lähietäisyydellä sijaitsee myös Vaasan seudun logistiikkakeskus NLC.

Kiertotalous

Yksi tulevaisuuden kasvualoista on vähähiilisten tuotteiden, teknologioiden ja prosessien kehittäminen. Se on myös kasvava liiketoiminnan ala. Materiaalin ja energian kierrätys kuuluvat tehokkaimpiin menetelmiin vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle.

Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Nimestään huolimatta kiertotalous ei ole erillinen talous, vaan monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa.